..

SASI-CEEP 2015 & 2016 Results

CEEP RANKS-2016

...
M VENKATA SESH TEJ

RANK 1

...
S SRI RAM GUPTA

RANK 2

...
PUCHAKAYALA HRITHIK MOHAN

RANK 6

...
V DOWTYA SRI PRASANTH

RANK 6

...
KOLLEPARA NEERAJ

RANK 9

...
J VIJAYA PAUL
RANK 9
...
S S BHIMA SHANKAR
RANK 12
...
THOTA SAI TEJA
RANK 15
...
KASANI VENKAT RAYUDU
RANK 17

CEEP RANKS-2015

...
K L KIRANMAYE

RANK 2

...
P SUDHEER

RANK 3

...
G M RAGHU

RANK 3

...
CH GOPI

RANK 3

...
B SRI CHARAN

RANK 9

...
K B S HARSHA
RANK 12
...
P RAVI TEJA
RANK 15
...
CH PAVAN
RANK 21
...
K.J E PRASAD
RANK 21