..

SASI-APRJC Ranks 2015 & 2016

APRJC 2016 - RANKS

...
KHAMAR JAHA

RANK 1

...
SAMPATH KUMAR

RANK 2

...
JADDU VIJAYPAUL

RANK 3

...
JOANNA OLIVE

RANK 6

...
HRITHIK MOHAN

RANK 7

...
DOWTYA SRI PRSANTH
RANK 9
...
P K KANTH
RANK 10
SASI-APRJC Ranks 2015

APRJC (MPC) 2015 - RANKS

...
G M RAGHU

RANK 1

...
V M REDDY

RANK 2

...
K J E PRASAD

RANK 4

...
K B S HARSHA

RANK 6

...
CH GOPI

RANK 8

...
N G D VARMA
RANK 11
...
P HEMANTH
RANK 12
...
R K S THARUN
RANK 14
...
CH PAVAN
RANK 15
...
P ROHIT
RANK 17

APRJC (BiPC) 2015 - RANKS

...
B S CHARAN

RANK 1

...
P RAVI TEJA

RANK 6

...
B E MOUNIKA

RANK 9

...
M T SANTOSHI

RANK 14

...
P JOEL

RANK 17

...
D AMRUTHA
RANK 20